Apartament, Bucuresti
RON
596.875

Aceasta licitatie a expirat
Preț:
596.875 RON
Tip:
Apartament
Județ:
Bucuresti
Localitate:
Adresa:
Bucuresti, str. Poenaru Bordea, nr. 18,
Nr. dosar:
264/2019
Data licitației
16 aprilie 2020

Vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat in Bucuresti, str. Poenaru Bordea, nr. 18, et. 4, ap. 14 sector 4, avand nr. cadastral 217251-C1-U5, inscris in Cartea Funciara nr. 217251-C1-U5 a Sectorului 4 Bucuresti, compus dintr-un apartament format din trei camere si dependinte, decomandat, confort 1, cu o suprafata totala de 106,94 m.p., inclusiv balcon de 7,50 m.p. conform releveului, o suprafaţă utilă de 99,44 m.p. şi cota parte indiviza nedeterminată din partile şi dependinţele comune ale condominiului şi cota parte indiviză echivalentă suprafeţei de 5 m.p. din terenul pe care s-a edificat clădirea dat în folosinţă pe perioada existenţei clădirii teren care urmeaza regimul juridic prevazut de art. 36 din Legea 18/1991, descris conform anexei I, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzar

Alte licitații

Imobilului situat în Mamaia, Zona Hotel Mamaia, lot 1-lot 2, judeţ Constanţa, compus din teren
RON
55.394.668
Imobilului situat în com. Dumbrava Roşie, sat. Izvoare, jud. Neamţ, identificat cu număr
RON
2.990.827