Apartament 4 camere- Bucuresti
RON
337.715

Preț:
337.715 RON
Tip:
Apartament
Județ:
Bucuresti
Localitate:
Sector 1
Adresa:
APARTAMENT NR. 99, situat Bucureşti, str. Olanesti nr. 6, bl. 38, sc. 2, et. 7, sector 6
Nr. dosar:
382/2020
Data licitației
21 septembrie 2020

Vânzarea la licitaţie publică a imobilului APARTAMENT NR. 99, situat Bucureşti, str. Olanesti nr. 6, bl. 38, sc. 2, et. 7, sector 6, având număr cadastral 222917-C1-U5, înscris în Cartea Funciară numărul 222917-C1-U5 a localității Sector 6, Bucureşti, compus din 4 (patru) camere şi dependinţe, în suprafaţă utilă de 81,45 m.p., logie în suprafaţă de 4,49 m.p. şi balcon în suprafaţă de 4,72 m.p., împreună cu dreptul de coproprietate asupra părţilor de folosinţă comună ale imobilului bloc în cotă indiviză de 1,22%, aferentă apartamentului, precum şi dreptul de folosinţă asupra suprafeţei indivize de teren de 14,31 m.p., aferentă locuinţei, conform actelor de proprietate.

Alte licitații

Vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în com. Dascălu, str. Independenţei nr. 1A,
RON
1.566.799
Vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în com. Petrăchioaia, str. Măineasca nr.
RON
2.693.541