Apartament 4 camere 84,41 mp Bucuresti
RON
264.176

Aceasta licitatie a expirat
Preț:
264.176 RON
Tip:
Apartament
Județ:
Bucuresti
Localitate:
Sector 6
Adresa:
Bucureşti, str. Drumul Taberei, nr. 35, bl.F5, sc. D, et.4, ap.80, sector 6
Nr. dosar:
489/2018
Data licitației
31 iulie 2018

vânzarea la licitaţie publică a imobilului identificat prin Cartea Funciară nr. 223260-C1-U36 a Sector 6 Bucuresti şi numărul cadastral 223260-C1-U36 , situat în Bucureşti, str. Drumul Taberei, nr. 35, bl.F5, sc. D, et.4, ap.80, sector 6, compus din 4 camere şi dependinte, având o suprafaţa utila de 76,96 mp şi o suprafaţă totală de 84,41 mp, inclusiv balcon de 7,45 mp (conform releveu) împreună cu cota indiviza aferenta de 1,53 % din părţile şi dependinţele comune ale blocului, care prin natura şi destinaţia lor sunt in coproprietate fortat şi continua şi cu dreptul de folosinţa asupra terenului aferent în suprafaţa indiviza de 28,01 mp .

Alte licitații

Imobil identificat prin Cartea Funciară nr. 200885 a municipiului Bucureşti Sector 5 şi numărul
RON
41.371
Vânzarea la licitaţie publică a imobilului identificat prin Cartea Funciară nr. 3261 a comunei/
RON
468.900