apartament 4 camere + 2 boxe + 2 locuri de parcare
RON
984.405

Aceasta licitatie a expirat
Preț:
984.405 RON
Tip:
Apartament
Județ:
Ilfov
Localitate:
Voluntari
Adresa:
Voluntari, str. Iancu de Hunedoara nr. 12C, et. 4, jud. Ilfov
Nr. dosar:
14/2017
Data licitației
22 septembrie 2017

1. APARTAMENT NR. 9, situat în oraşul Voluntari, str. Iancu de Hunedoara nr. 12C, et. 4, jud. Ilfov, identificat cu număr cadastral 5329/1-C1-U9, întabulat în Cartea Funciară nr. 14650 a loc. Voluntari, jud. Ilfov, compus din 4 camere de locuit, fiecare în suprafaţă utilă de 61,70 m.p., 26,93 m.p., 22,17 m.p. şi respectiv 14,07 m.p. şi dependinţe: bucătărie (23,23 m.p.), baie (9,62 m.p.), dressing (5,84 m.p.), dressing (11,40 m.p.), baie (10,21 m.p.), baie (6,80 m.p.), cămară (2,88 m.p.), hol (6,14 m.p.), grup sanitar (4,75 m.p.), hol (4,68 m.p.), apartament având o suprafaţă utilă de 210,42 m.p. (conform măsurătorilor cadastrale), terasa 1 (26,78 m.p.), terasa 2 (57,17 m.p.), terasa 3 (17,52 m.p.), cu o suprafaţă totală de 311,89 m.p. (conform măsurătorilor cadastrale),
– împreună cu cota parte de 52,206 m.p. (16,16%) din părţile şi dependinţe comune ale imobilului, precum şi cu dreptul de proprietate asupra terenului aferent apartamentului în suprafaţă de 96,431 m.p., reprezentând o cotă de 15,28%, din suprafaţa totală de teren de 630,95 m.p., a imobilului, teren identificat cadastral sub nr. 5329/1, întabulat în Cartea Funciară nr. 7572 a localităţii Voluntari, jud. Ilfov şi
– împreună cu cota parte de 1/30, respectiv 2,124 m.p. din lotul nr. 2, compus din terenul în suprafaţă totală de 63,74 m.p., identificat cadastral sub nr. 5329/2, întabulat în Cartea Funciară nr. 7573 a localităţii Voluntari jud. Ilfov,
2. LOCUL DE PARCARE NR. 1, situat în oraşul Voluntari, str. Iancu de Hunedoara nr. 12C, subsol, jud. Ilfov, identificat cu număr cadastral 5329/1-C1-U10, întabulat în Cartea Funciară nr. 14651 a loc. Voluntari, jud. Ilfov, în suprafaţă utilă de 16,48 m.p.,
– împreună cu cota parte de 2,298 m.p. (0,71%) din părţile şi dependinţele comune ale imobilului, precum şi cu dreptul de proprietate asupra terenului aferent parcării în suprafaţă de 7,553 m.p., reprezentând o cotă de 1,19% din suprafaţa totală de teren de 630,95 m.p. a imobilului, teren identificat cadastral sub nr. 5329/1, întabulat în Cartea Funciară nr. 7572 a localităţii Voluntari jud. Ilfov şi
– împreună cu cota parte de 1/30, respectiv 2,124 m.p. din lotul nr. 2 compus din terenul în suprafaţă totală de 63,74 m.p., identificat cadastral sub nr. 5329/2, întabulat în Cartea Funciară nr. 7573 a localităţii Voluntari, jud. Ilfov,
3. LOCUL DE PARCARE NR. 2, situat în oraşul Voluntari, str. Iancu de Hunedoara nr. 12C, subsol, jud. Ilfov, identificat cu număr cadastral 5329/1-C1-U11, întabulat în Cartea Funciară nr. 14652 a loc. Voluntari, jud. Ilfov, în suprafaţă utilă de 12,74 m.p.,
– împreună cu cota parte de 1,777 m.p. (0,55%) din părţile şi dependinţele comune ale imobilului, precum şi cu dreptul de proprietate asupra terenului aferent parcării în suprafaţă de 5,838 m.p., reprezentând o cotă de 0,92% din suprafaţa totală de teren de 630,95 m.p. a imobilului, teren identificat cadastral sub nr. 5329/1, întabulat în Cartea Funciară nr. 7572 a localităţii Voluntari jud. Ilfov şi
– împreună cu cota parte de 1/30, respectiv 2,124 m.p. din lotul nr. 2 compus din terenul în suprafaţă totală de 63,74 m.p., identificat cadastral sub nr. 5329/2, întabulat în Cartea Funciară nr. 7573 a localităţii Voluntari, jud. Ilfov,
4. BOXA NR. 4, situată în oraşul Voluntari, str. Iancu de Hunedoara nr. 12C, subsol, jud. Ilfov, identificată cu număr cadastral 5329/1-C1-U25, întabulat în Cartea Funciară nr. 14666 a loc. Voluntari, jud. Ilfov, în suprafaţă utilă de 1,99 m.p.,
– împreună cu cota parte de 0,277 m.p. (0,08%) din părţile şi dependinţele comune ale imobilului, precum şi cu dreptul de proprietate asupra terenului aferent boxei în suprafaţă de 0,912 m.p., reprezentând o cotă de 0,14% din suprafaţa totală de teren de 630,95 m.p. a imobilului, teren identificat cadastral sub nr. 5329/1, întabulat în Cartea Funciară nr. 7572 a localităţii Voluntari jud. Ilfov şi
– împreună cu cota parte de 1/30, respectiv 2,124 m.p. din lotul nr. 2 compus din terenul în suprafaţă totală de 63,74 m.p., identificat cadastral sub nr. 5329/2, întabulat în Cartea Funciară nr. 7573 a localităţii Voluntari, jud. Ilfov,
5. BOXA NR. 9, situată în oraşul Voluntari, str. Iancu de Hunedoara nr. 12C, subsol, jud. Ilfov, identificată cu număr cadastral 5329/1-C1-U30, întabulat în Cartea Funciară nr. 14671 a loc. Voluntari, jud. Ilfov, în suprafaţă utilă de 7,69 m.p.,
– împreună cu cota parte de 1,072 m.p. (0,33%) din părţile şi dependinţele comune ale imobilului, precum şi cu dreptul de proprietate asupra terenului aferent boxei în suprafaţă de 3,524 m.p., reprezentând o cotă de 0,56% din suprafaţa totală de teren de 630,95 m.p. a imobilului, teren identificat cadastral sub nr. 5329/1, întabulat în Cartea Funciară nr. 7572 a localităţii Voluntari jud. Ilfov şi
– împreună cu cota parte de 1/30, respectiv 2,124 m.p. din lotul nr. 2 compus din terenul în suprafaţă totală de 63,74 m.p., identificat cadastral sub nr. 5329/2, întabulat în Cartea Funciară nr. 7573 a localităţii Voluntari, jud. Ilfov.

Alte licitații

vânzarea la licitaţie publică a imobilului reprezentat de APARTAMENTUL NR. 38, situat în
RON
245.300
vânzarea la licitaţie publică a imobilului identificat prin Cartea Funciară nr. 223260-C1-U36
RON
352.235