APARTAMENT 4 CAMERE, CALARASI, STR. MUSETELULUI NR. 4A
RON
148.233

Aceasta licitatie a expirat
Preț:
148.233 RON
Tip:
Apartament
Județ:
Calarasi
Localitate:
Calarasi
Adresa:
Călăraşi, str. Muşeţelului nr. 4A, bl. J54, sc. B, et. 3, judeţul Călăraşi
Nr. dosar:
43/2016
Data licitației
10 iulie 2018

Vânzarea la licitaţie publică a imobilului reprezentat de apartament nr. 16, situat în Călăraşi, str. Muşeţelului nr. 4A, bl. J54, sc. B, et. 3, judeţul Călăraşi, identificat cu număr cadastral 21397-C1-U33, întabulat în cartea funciară nr. 21397-C1-U33 a localităţii Călăraşi,  compus din 4 camere, plus dependinţe, de tip duplex, confort 1+, decomandat, în suprafaţă utilă şi totală de 121,96 mp, format din living+bucătărie, având o suprafaţă utilă de 46,03 mp, dormitor în suprafaţă utilă de 16,05 mp, hol în suprafaţă utilă de 2,06 mp, baie în suprafaţă utilă de 4,02 mp, debara pod în suprafaţă utilă de 17,92 mp, dormitor pod în suprafaţă utilă de 12,24 mp, hol pod în suprafaţă utilă de 19,62 mp, baie pod în suprafaţă utilă de 4,02 mp (din documentaţia cadastrală), împreună cu dreptul de coproprietate forţată şi perpetuă asupra părţilor din imobil care prin natura şi destinaţia lor sunt în folosinţă comună a tuturor coproprietarilor pe toată durata existenţei clădirii (cote părţi comune 47,98 mp) şi cu dreptul de folosinţă asupra suprafeţei de 38,24 mp teren de sub construcţie, descris conform anexei I, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare.

Alte licitații

Imobilul reprezentat de cota de ¾ din dreptul de proprietate din imobilul reprezentat de terenul
RON
104.747
Imobilul situat în Localitatea Frumusani, sat Orasti, tarlaua 29/2, parcel 26/1, Judetul Calarasi,
RON
17.664