Apartament 3 camere, sector 5

Descriere Proiect
Preț 253.475 RON
Tip Apartament
Județ Sector 5
Localitate București
Adresa București, str. Crăișorului nr. 8, bl. M134B, sc. 1, et. 2, ap. 15, sector 5
Dosar nr. 473/2019
Dată licitație 3 aprilie 2020

Descriere

Vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în București, str. Crăișorului nr. 8, bl. M134B, sc. 1, et. 2, ap. 15, sector 5, înscris în Cartea Funciară nr. 225400-C1-U23 a sectorului 5 București, având număr cadastral 225400-C1-U23 compus din:

✓ 3 camere și dependințe, confort 1, semidecomandat, în suprafață utilă de 63,66 m.p și suprafață totală de 67,43 m.p, inclusiv balcon de 3,77 m.p,

✓ cotă parte indiviză de 2,51% din părțile și dependințele comune ale clădirii, echivalentă suprafaței de 2,51 m.p,

✓ cotă parte indiviză echivalentă suprafeței de 9,53 m.p din terenul pe care se află edificată clădirea, dat în folosință,

Licitatie Details