Apartament 3 camere, sector 5
RON
253.475

Aceasta licitatie a expirat
Preț:
253.475 RON
Tip:
Apartament
Județ:
Bucuresti
Localitate:
Sector 5
Adresa:
București, str. Crăișorului nr. 8, bl. M134B, sc. 1, et. 2, ap. 15, sector 5
Nr. dosar:
473/2019
Data licitației
03 aprilie 2020

Vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în București, str. Crăișorului nr. 8, bl. M134B, sc. 1, et. 2, ap. 15, sector 5, înscris în Cartea Funciară nr. 225400-C1-U23 a sectorului 5 București, având număr cadastral 225400-C1-U23 compus din:
✓ 3 camere și dependințe, confort 1, semidecomandat, în suprafață utilă de 63,66 m.p și suprafață totală de 67,43 m.p, inclusiv balcon de 3,77 m.p,
✓ cotă parte indiviză de 2,51% din părțile și dependințele comune ale clădirii, echivalentă suprafaței de 2,51 m.p,
✓ cotă parte indiviză echivalentă suprafeței de 9,53 m.p din terenul pe care se află edificată clădirea, dat în folosință,

Alte licitații

Vânzarea la licitaţie publică a următoarelor imobile, proprietatea debitorului GIURGIU
RON
4.552
➢hală pentru bazine acvacultură, spații administrative și depozitare cu regim de înălțime
RON
2.229.753