Apartament 3 camere, sector 5
RON
337.967

Preț:
337.967 RON
Tip:
Apartament
Județ:
Bucuresti
Localitate:
Sector 5
Adresa:
București, str. Crăișorului nr. 8, bl. M134B, sc. 1, et. 2, ap. 15, sector 5
Nr. dosar:
473/2019
Data licitației
05 martie 2020

Vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în București, str. Crăișorului nr. 8, bl. M134B, sc. 1, et. 2, ap. 15, sector 5, înscris în Cartea Funciară nr. 225400-C1-U23 a sectorului 5 București, având număr cadastral 225400-C1-U23 compus din:
✓ 3 camere și dependințe, confort 1, semidecomandat, în suprafață utilă de 63,66 m.p și suprafață totală de 67,43 m.p, inclusiv balcon de 3,77 m.p,
✓ cotă parte indiviză de 2,51% din părțile și dependințele comune ale clădirii, echivalentă suprafaței de 2,51 m.p,
✓ cotă parte indiviză echivalentă suprafeței de 9,53 m.p din terenul pe care se află edificată clădirea, dat în folosință,
imobil descris conform anexei I, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare.

Alte licitații

Vânzarea la licitaţie publică a cotei de ½ din imobilul apartamentul nr. 9 situat in Bucuresti,
RON
136.679
Vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în București, str. Crăișorului nr. 8, bl.
RON
337.967