Apartament, 3 camere -sector 1
RON
807.718

Preț:
807.718 RON
Tip:
Apartament
Județ:
Bucuresti
Localitate:
Sector 1
Adresa:
Bucureşti, str. Paris nr. 10bis, mansarda, sector 1,
Nr. dosar:
1858/2018
Data licitației
19 februarie 2020

Vânzarea la licitaţie publică a imobilului APARTAMENT NR. 3, situat în Bucureşti, str. Paris nr. 10bis, mansarda, sector 1, identificat cu număr cadastral 250856-C1-U3, întabulat în Cartea Funciară nr. 250856-C1-U3 a Sectorului 1 Bucureşti, compus din 3 camere, în suprafaţă de 32,64 m.p. şi cu o suprafaţă construită desfăşurată de 61,80 m.p., împreună cu cota indiviză de 16,51% din părţile şi dependinţele comune ale imobilului (vestibul, hol, wc, pod, antreu, wc, cameră tehnică, hol, spalătorie, casa scării), precum şi cota indiviză în suprafaţă de 150,73 m.p., din terenul aferent imobilului.

Alte licitații

Vânzarea la licitaţie publică a cotei de ½ din imobilul apartamentul nr. 9 situat in Bucuresti,
RON
136.679
Vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în București, str. Crăișorului nr. 8, bl.
RON
337.967