Apartament, 3 camere -sector 1
RON
807.718

Aceasta licitatie a expirat
Preț:
807.718 RON
Tip:
Apartament
Județ:
Bucuresti
Localitate:
Sector 1
Adresa:
Bucureşti, str. Paris nr. 10bis, mansarda, sector 1,
Nr. dosar:
1858/2018
Data licitației
19 februarie 2020

Vânzarea la licitaţie publică a imobilului APARTAMENT NR. 3, situat în Bucureşti, str. Paris nr. 10bis, mansarda, sector 1, identificat cu număr cadastral 250856-C1-U3, întabulat în Cartea Funciară nr. 250856-C1-U3 a Sectorului 1 Bucureşti, compus din 3 camere, în suprafaţă de 32,64 m.p. şi cu o suprafaţă construită desfăşurată de 61,80 m.p., împreună cu cota indiviză de 16,51% din părţile şi dependinţele comune ale imobilului (vestibul, hol, wc, pod, antreu, wc, cameră tehnică, hol, spalătorie, casa scării), precum şi cota indiviză în suprafaţă de 150,73 m.p., din terenul aferent imobilului.

Alte licitații

Imobilului situat în Mamaia, Zona Hotel Mamaia, lot 1-lot 2, judeţ Constanţa, compus din teren
RON
55.394.668
Imobilului situat în com. Dumbrava Roşie, sat. Izvoare, jud. Neamţ, identificat cu număr
RON
2.990.827