APARTAMENT 3 CAMERE, NR. 85
RON
302.266

Aceasta licitatie a expirat
Preț:
302.266 RON
Tip:
Apartament
Județ:
Ilfov
Localitate:
București
Adresa:
Popesti Leordeni, bl.5, sc.B, et.2, jud. Ilfov
Nr. dosar:
188/2019
Data licitației
20 august 2019

vânzarea la licitaţie publică a imobilului apartamentul nr. 85 situat in Popesti Leordeni, bl.5, sc.B, et.2, jud. Ilfov compus din 3 camere, bucatarie, doua bai, spatiu de depozitare si hol cu o suprafata utila de 88,13 m.p., terasa cu suprafata de 14,33 m.p. in suprafata totala de 102,46 m.p. (inclusiv terasa) identificat cu numar cadastral 2615/18/5-C5-U85 inscris in cartea funciara nr. 12118 a localitatii Popesti Leordeni impreuna cu cota indiviza de 0,99 % din partile si dependintele comune imobilului care prin natura si destinatia lor sunt in folosinta comuna a coproprietarilor si terenul aferent locuintei in cota indiviza de 0,99%, cota careia ii corespunde suprafata de 17,16 m.p. avand numar cadastral 2615/1/5 inscris in Cartea Funciara nr.8238 a localitatii Popesti Leordeni si cota indiviza de 1/1700 din terenul reprezentand drum de acces in suprafata totala de 10.414 m.p. cota careia ii corespunde suprafata de 6,1258 m.p. avand numar cadastral 6158 inscris in cartea funciara nr.10930 a localitatii Popesti Leordeni, descris conform anexei I, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare

Alte licitații

APARTAMENTUL nr. 13 identificat prin Cartea Funciara nr. 217442-C1-U24 a Sectorului 4 Bucuresti,
RON
598.601
APARTAMENTUL nr. 41 identificat prin Cartea Funciara nr. 219978-C1-U31, a Sectorului 3 Bucuresti si
RON
475.080