Apartament 3 camere Giurgiu
RON
81.100

Aceasta licitatie a expirat
Preț:
81.100 RON
Tip:
Apartament
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Giurgiu
Adresa:
Giurgiu, str. Tineretului, bl. 102, judeţul Giurgiu
Nr. dosar:
1046/2016
Data licitației

Imobil reprezentat de apartament nr. 10, situat în Giurgiu, str. Tineretului, bl. 102, judeţul Giurgiu, identificat cu nr. cadastral 1199/-/10, întabulat în Cartea Funciară nr. 30060-C1-U7 a localităţii Giurgiu, compus din 3 camere şi dependinţe, în suprafaţă utilă de 50,53 m.p. (47,79 m.p. conform măsurătorilor) şi balcon în suprafaţă de 3,43 m.p., împreună cu cota parte indiviză din părţile de uz comun, care prin natura şi destinaţia lor sunt în folosinţa comună a tuturor coproprietarilor, precum şi cota indiviză de 11,95 m.p., din terenul aferent imobilului, aflat în folosinţă pe toată durata de existenţă a imobilului bloc

Alte licitații

Imobil identificat prin Cartea Funciară nr. 120327-C1-U4 a comunei/ oraşului/ municipiului
RON
131.124
Imobil reprezentat de apartament nr. 10, situat în Giurgiu, str. Tineretului, bl. 102, judeţul
RON
81.100