Apartament 3 camere Giurgiu
RON
103.032

Preț:
103.032 RON
Tip:
Apartament
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Giurgiu
Adresa:
Giurgiu, str. București, bl. 26/511, sc. E, et. 4, județ Giurgiu
Nr. dosar:
703/2015
Data licitației
13 martie 2019

Vânzarea la licitaţie publică a imobilului APARTAMENT NR. 64, situat în Giurgiu, str. București, bl. 26/511, sc. E, et. 4, județ Giurgiu, identificat cu nr. cadastral 2091003/E/64, întabulat în Cartea Funciară nr. 30213-C1-U2 a localității Giurgiu, compus din 3 camere și dependințe, confort 1, decomandat, în suprafață utilă de 66,96 m.p., din acte (65,44 m.p. din măsurători) şi o suprafaţă totală de 75,118 m.p., inclusiv cele două balcoane de 9,74 m.p., împreună cu o cota indiviză nespecificată din suprafața de folosință comună a imobilului și cota indiviză de 16,74 m.p., din terenul pe care se află edificat blocul, atribuit în folosinţă, pe durata existenţei construcţiei, identificat şi descris conform anexei II, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare.

Alte licitații

Imobil identificat prin Cartea Funciară nr. 200885 a municipiului Bucureşti Sector 5 şi numărul
RON
41.371
Vânzarea la licitaţie publică a imobilului identificat prin Cartea Funciară nr. 3261 a comunei/
RON
468.900