Apartament 3 camere Giurgiu
RON
103.032

Preț:
103.032 RON
Tip:
Apartament
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Giurgiu
Adresa:
Giurgiu, str. București, bl. 26/511, sc. E, et. 4, județ Giurgiu
Nr. dosar:
703/2015
Data licitației
01 octombrie 2018

Vânzarea la licitaţie publică a imobilului APARTAMENT NR. 64, situat în Giurgiu, str. București, bl. 26/511, sc. E, et. 4, județ Giurgiu, identificat cu nr. cadastral 2091003/E/64, întabulat în Cartea Funciară nr. 30213-C1-U2 a localității Giurgiu, compus din 3 camere și dependințe, confort 1, decomandat, în suprafață utilă de 66,96 m.p., din acte (65,44 m.p. din măsurători) şi o suprafaţă totală de 75,118 m.p., inclusiv cele două balcoane de 9,74 m.p., împreună cu o cota indiviză nespecificată din suprafața de folosință comună a imobilului și cota indiviză de 16,74 m.p., din terenul pe care se află edificat blocul, atribuit în folosinţă, pe durata existenţei construcţiei, identificat şi descris conform anexei II, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare.

Alte licitații

Imobilul reprezentat de cota de ¾ din dreptul de proprietate din imobilul reprezentat de terenul
RON
104.747
Imobilul situat în Localitatea Frumusani, sat Orasti, tarlaua 29/2, parcel 26/1, Judetul Calarasi,
RON
17.664