Apartament 3 camere + dependinte 93,10 mp sector 1
RON
573.377

Aceasta licitatie a expirat
Preț:
573.377 RON
Tip:
Apartament
Județ:
Bucuresti
Localitate:
Sector 1
Adresa:
București, str. Serdarului nr. 9, bl. 46B, sc. A, et. 1, ap. 10, sector 1
Nr. dosar:
279/2013
Data licitației
16 iulie 2018

vânzarea la licitaţie publică a imobilului, situat în București, str. Serdarului nr. 9, bl. 46B, sc. A, et. 1, ap. 10, sector 1 compus din 3 (trei) camera și dependințe cu o suprafață utilă de 74,66 mp și o suprafață totală de 93,10 mp, inclusiv balcon de 18,44 mp plus cota parte indiviză din părțile și dependințele comune ale clădirii și cota indiviză de echivalentă suprafeței de 12,68 mp din terenul pe care se află edificată clădirea, dat în folosință pe perioada existenței clădirii, plus boxă aflată la subsol în suprafață de 3,25 mp, identificat cu nr. cadastral 253620-C1-U17, întabulat în Cartea Funciară nr. 253620-C1-U17 a Localităţii Bucureşti, sector 1

Alte licitații

Imobilul reprezentat de cota de ¾ din dreptul de proprietate din imobilul reprezentat de terenul
RON
104.747
Imobilul situat în Localitatea Frumusani, sat Orasti, tarlaua 29/2, parcel 26/1, Judetul Calarasi,
RON
17.664