Apartament 3 camere + dependinte 93,10 mp sector 1
RON
573.377

Preț:
573.377 RON
Tip:
Apartament
Județ:
Bucuresti
Localitate:
Sector 1
Adresa:
București, str. Serdarului nr. 9, bl. 46B, sc. A, et. 1, ap. 10, sector 1
Nr. dosar:
279/2013
Data licitației
06 iunie 2018

vânzarea la licitaţie publică a imobilului, situat în București, str. Serdarului nr. 9, bl. 46B, sc. A, et. 1, ap. 10, sector 1 compus din 3 (trei) camera și dependințe cu o suprafață utilă de 74,66 mp și o suprafață totală de 93,10 mp, inclusiv balcon de 18,44 mp plus cota parte indiviză din părțile și dependințele comune ale clădirii și cota indiviză de echivalentă suprafeței de 12,68 mp din terenul pe care se află edificată clădirea, dat în folosință pe perioada existenței clădirii, plus boxă aflată la subsol în suprafață de 3,25 mp, identificat cu nr. cadastral 253620-C1-U17, întabulat în Cartea Funciară nr. 253620-C1-U17 a Localităţii Bucureşti, sector 1

Alte licitații

1. imobilul situat în Crevedia, jud. Dâmboviţa identificat cu număr cadastral 4383 înscris în
RON
110.762
vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în Berceni, tarlaua 25, parcela 62/18,19,
RON
553.659