Apartament 3 camere – confort 1
RON
254.965

Aceasta licitatie a expirat
Preț:
254.965 RON
Tip:
Apartament
Județ:
Bucuresti
Localitate:
Sector 2
Adresa:
Bucureşti, Şoseaua Colentina nr. 26, bl. 64, sc. A2, et. 1, sector 2
Nr. dosar:
1230/2018
Data licitației
19 decembrie 2018

vânzarea la licitaţie publică a imobilului identificat prin Cartea Funciară nr. 226262-C1-U149 a municipiului Bucuresti, Sector 2 şi numărul cadastral 226262-C1-U149, situat în Bucureşti, Şoseaua Colentina nr. 26, bl. 64, sc. A2, et. 1, sector 2, compus din compus din 3 camere de locuit şi dependinţe (vestibul, baie, bucătărie, cămară), confort 1, decomandat în suprafaţă utilă de 64,39 m.p. plus balcon= 4,62 m.p. şi balcon = 5,61 m.p., rezultând o suprafaţă totală de 74,62 m.p. împreună cu cota parte de 0,428% aferentă apartamentului din părţile de folosinţă comună alşe imobilului împreună cu cota parte de 0,428% de teren aferent apartamentului atribuit în folosinţă pe durata existenţei construcţiei

Alte licitații

Imobil identificat prin Cartea Funciară nr. 200885 a municipiului Bucureşti Sector 5 şi numărul
RON
41.371
Vânzarea la licitaţie publică a imobilului identificat prin Cartea Funciară nr. 3261 a comunei/
RON
468.900