Apartament 3 camere, Bucuresti, sector 5
RON
136.679

Aceasta licitatie a expirat
Preț:
136.679 RON
Tip:
Apartament
Județ:
Bucuresti
Localitate:
Sector 5
Adresa:
Bucuresti, Aleea Costinesti, nr. 2, bloc 9, scara A, etajul 2, sector 5,
Nr. dosar:
318/2019
Data licitației
27 februarie 2020

Vânzarea la licitaţie publică a cotei de ½ din imobilul apartamentul nr. 9 situat in Bucuresti, Aleea Costinesti, nr. 2, bloc 9, scara A, etajul 2, sector 5, avand număr cadastral 225531-C1-U13 (nr. cadastral vechi 1788/9), inscris in Cartea Funciara nr. 225531-C1-U13 (provenita din conversia de pe hartie a C.F. individual nr. 30953 – C.F. colectiva nr. 3227) a Sectorului 5, Bucuresti, compus din trei camere de locuit şi dependinte, avand suprafata utila de 60,89 mp, impreuna cu drepturile accesorii, respectiv cota aferenta din partile si dependintele comune ale imobilului bloc si cota indiviza aferenta din dreptul de folosinta veşnică asupra suprafetei de teren pe care se afla blocul.

Alte licitații

Vânzarea la licitaţie publică a imobilului APARTAMENT NR. 38, situat în Bucureşti, str.
RON
435.789
Vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat in Municipiul Calarasi, str. Luceafarului, nr.
RON
159.588