apartament 3 camere Bucuresti, Foisorului
RON
121.133

Preț:
121.133 RON
Tip:
Apartament
Județ:
Bucuresti
Localitate:
București
Adresa:
București, str. Aleea Foișorului, nr. 2, bl. 1, sc. 1, et. 4, ap. 19, sector 3
Nr. dosar:
209/2016
Data licitației
05 octombrie 2018

vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în situat in București, str. Aleea Foișorului, nr. 2, bl. 1, sc. 1, et. 4, ap. 19, sector 3, identificat cu număr cadastral 219804-C1-U3, întabulat în Cartea Funciară nr. 219804-C1-U3 a Sectorului 3 București, compus din 3 camere și dependințe, confort 3, decomandat, în suprafață utilă de 33,68 m.p. și o suprafață totală de 33,68 m.p. împreună cu cota parte indiviză din părțile și dependințele comune ale clădirii și cota indiviză echivalentă suprafeței de 9,11 m.p., din terenul pe care se află edificată clădirea, aflată în folosință, descris conform anexei II, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare

Alte licitații

Imobilul reprezentat de cota de ¾ din dreptul de proprietate din imobilul reprezentat de terenul
RON
104.747
Imobilul situat în Localitatea Frumusani, sat Orasti, tarlaua 29/2, parcel 26/1, Judetul Calarasi,
RON
17.664