Apartament 3 camere, Bucuresti
RON
261.538

Preț:
261.538 RON
Tip:
Apartament
Județ:
Bucuresti
Localitate:
București
Adresa:
Bucuresti, str. Aleea Barajul Bicaz, nr. 2-4, bl. M25, sc. 1, et. 4, ap. 18, sector 3
Nr. dosar:
69/2020
Data licitației
21 septembrie 2020

Vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în Bucuresti, str. Aleea Barajul Bicaz, nr. 2-4, bl. M25, sc. 1, et. 4, ap. 18, sector 3, compus din 3 (trei) camere de locuit si dependinte, cu o suprafata utila din actele de proprietate de 54,66 mp, iar din masuratorile cadastrale o suprafata utila de 55,19 mp si logie de 5,02 mp, identificat cu numar cadastral 220331-C1-U38 (numar cadastral vechi 2420/18), intabulat in Cartea Funciara nr. 220331-C1-U38 a sectorului 3 Bucuresti (numar CF vechi 81163), impreuna cu cota indiviza de 0,67% asupra partilor si dependintelor din imobil care, prin natura si destinatia lor, sunt in folosinta comuna a tuturor coproprietarilor, precum si dreptul de folosinta pe durata existentei constructiei asupra terenul indiviz in suprafata de 16,60 mp, aferent apartamentului, din suprafata totala de teren pe care este construit intreg imobilul bloc.

Alte licitații

Vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în com. Dascălu, str. Independenţei nr. 1A,
RON
1.566.799
Vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în com. Petrăchioaia, str. Măineasca nr.
RON
2.693.541