Apartament 3 camere Bucuresti
RON
306.916

Aceasta licitatie a expirat
Preț:
306.916 RON
Tip:
Apartament
Județ:
Bucuresti
Localitate:
Sector 2
Adresa:
APARTAMENT NR. 4, situat in Bucuresti, str. Corneliu Botez, nr. 1, et. 1, ap. 4, sector 2
Nr. dosar:
38/2019
Data licitației
27 septembrie 2019

vânzarea la licitaţie publică a imobilului APARTAMENT NR. 4, situat in Bucuresti, str. Corneliu Botez, nr. 1, et. 1, ap. 4, sector 2, identificat cu număr cadastral 222055-C1-U1, întabulat în Cartea Funciară nr. 222055-C1-U1, a Sectorului 2 Bucureşti, compus din trei camere si dependinte (bucatarie, baie, baie, balcon = 2,15 mp) in suprafata utila de 61,44 mp si o suprafata totala de 63,59 mp, impreuna cu boxa in suprafata de 7,48 mp si pivnita in suprafata de 5,58 mp situat la subsolul imobilului, impreuna cu dreptul de folosinta asupra partilor si dependintelor comune ale imobilului – bloc care prin natura si destinatia lor sunt in folosinta comuna a tuturor proprietarilor, precum si dreptul de folosinta asupra terenului in suprafata de 40,00 mp, reprezentand cota indiviza din terenul aferent intregului imobil – bloc, atribuit pe durata existentei constructiei

Alte licitații

APARTAMENTUL nr. 13 identificat prin Cartea Funciara nr. 217442-C1-U24 a Sectorului 4 Bucuresti,
RON
598.601
APARTAMENTUL nr. 41 identificat prin Cartea Funciara nr. 219978-C1-U31, a Sectorului 3 Bucuresti si
RON
475.080