Apartament 3 camere Bucuresti
RON
306.916

Preț:
306.916 RON
Tip:
Apartament
Județ:
Bucuresti
Localitate:
Sector 2
Adresa:
APARTAMENT NR. 4, situat in Bucuresti, str. Corneliu Botez, nr. 1, et. 1, ap. 4, sector 2
Nr. dosar:
38/2019 (SC)
Data licitației
30 iulie 2019

vânzarea la licitaţie publică a imobilului APARTAMENT NR. 4, situat in Bucuresti, str. Corneliu Botez, nr. 1, et. 1, ap. 4, sector 2, identificat cu număr cadastral 222055-C1-U1, întabulat în Cartea Funciară nr. 222055-C1-U1, a Sectorului 2 Bucureşti, compus din trei camere si dependinte (bucatarie, baie, baie, balcon = 2,15 mp) in suprafata utila de 61,44 mp si o suprafata totala de 63,59 mp, impreuna cu boxa in suprafata de 7,48 mp si pivnita in suprafata de 5,58 mp situat la subsolul imobilului, impreuna cu dreptul de folosinta asupra partilor si dependintelor comune ale imobilului – bloc care prin natura si destinatia lor sunt in folosinta comuna a tuturor proprietarilor, precum si dreptul de folosinta asupra terenului in suprafata de 40,00 mp, reprezentand cota indiviza din terenul aferent intregului imobil – bloc, atribuit pe durata existentei constructiei

Alte licitații

vânzarea la licitaţie publică a imobilului APARTAMENT NR. 158, situat în Bucureşti, B-dul.
RON
228.326
vânzarea la licitaţie publică a imobilului APARTAMENT NR. 13, situat în București, str.
RON
147.744