Apartament 3 camere 71,47 mp Bucuresti
RON
300.383

Aceasta licitatie a expirat
Preț:
300.383 RON
Tip:
Apartament
Județ:
Bucuresti
Localitate:
Sector 5
Adresa:
Bucureşti, Aleea Platanului nr. 9, bl. A43, sc. 1, et. 3, sector 5
Nr. dosar:
1272/2017
Data licitației
05 aprilie 2018

Vânzarea la licitaţie publică a imobilului identificat prin Cartea Funciară nr. 224561-C1-U6 a comunei/ oraşului/ municipiului Bucureşti Sector 5 şi numărul cadastral 224561-C1-U6, situat în Bucureşti, Aleea Platanului nr. 9, bl. A43, sc. 1, et. 3, sector 5, compus din APARTAMENT NR. 12, compus din 3 camere de locuit şi dependinţe (bucătărie, debara, vestibul, grup sanitar, hol, grup sanitar), confort 1, decomandat, în suprafaţă utilă de 69,90 m.p. (74,32 m.p. conform actelor de proprietate), plus balcon = 1,57 m.p., cu o suprafaţă totală de 71,47 m.p., împreună cu cota parte de 3,72% aferentă apartamentului din părţile de folosinţă comună ale imobilului, împreună cu terenul în suprafaţă de 24,92 m.p. aferent apartamentului, atribuit în folosinţă pe durata existenţei construcţiei.

Alte licitații

Imobil identificat prin Cartea Funciară nr. 200885 a municipiului Bucureşti Sector 5 şi numărul
RON
41.371
Vânzarea la licitaţie publică a imobilului identificat prin Cartea Funciară nr. 3261 a comunei/
RON
468.900