Apartament 3 camere 62,22 mp Bucuresti
RON
291.413

Preț:
291.413 RON
Tip:
Apartament
Județ:
Bucuresti
Localitate:
Sector 6
Adresa:
Bucureşti, Aleea Dealul Măcinului nr. 4, bl. D40, sc. A, et. 4, sector 6
Nr. dosar:
730/2016
Data licitației
27 februarie 2018

vânzarea la licitaţie publică a imobilului reprezentat de apartamentul nr. 15 situat în Bucureşti, Aleea Dealul Măcinului nr. 4, bl. D40, sc. A, et. 4, sector 6, identificat cu număr cadastral 757/15 înscris în Cartea Funciară nr. 43796 a municipiului Bucureşti Sector 6 compus din 3 camere de locuit şi dependinţe ( vestibul, bucătărie, baie, oficiu şi loggie = 4,73 m.p.) cu o suprafaţă utilă de 62,22 m.p. şi o suprafaţă totală de 66,95 m.p. conform măsurătorilor cadastrale împreună cu cota parte indiviză de 1,48% din părţile comune şi cu teren în proprietate în suprafaţă de 20,18 m.p., descris conform anexei I, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare.

Alte licitații

vânzarea la licitaţie publică a imobilului APARTAMENT NR. 4 situat în Bucureşti, str. Corneliu
RON
378.100
1. APARTAMENT NR. 17 (J 8-2), situat în Bucureşti, str. Dinu Vintilă nr. 6B, tronson 1 (scara
RON
1.242.126