Apartament 2 camere + dependinte Bucuresti
RON
165.086

Aceasta licitatie a expirat
Preț:
165.086 RON
Tip:
Apartament
Județ:
Bucuresti
Localitate:
Sector 4
Adresa:
Bucureşti, Aleea Râul Târgului nr. 2, bl. D8, sc. 1, et. 3, sector 4
Nr. dosar:
650/2018
Data licitației
17 ianuarie 2019

Imobil identificat prin Cartea Funciară nr. 217775-C1-U37 a comunei/ oraşului/ municipiului Bucureşti Sector 4 şi numărul cadastral 217775-C1-U37, situat în Bucureşti, Aleea Râul Târgului nr. 2, bl. D8, sc. 1, et. 3,  sector 4, compus din  APARTAMENT NR. 12, compus din două camere şi dependințe, cu o suprafață totală de 51,50 m.p., împreună cu dreptul de coproprietate asupra părţilor şi dependinţelor comune ale imobilului, precum și teren în folosință în suprafață de 14,61 m.p.

Alte licitații

Imobil identificat prin Cartea Funciară nr. 200885 a municipiului Bucureşti Sector 5 şi numărul
RON
41.371
Vânzarea la licitaţie publică a imobilului identificat prin Cartea Funciară nr. 3261 a comunei/
RON
468.900