Apartament 2 camere + dependinte 50,09 mp Bucuresti
RON
183.975

Aceasta licitatie a expirat
Preț:
183.975 RON
Tip:
Apartament
Județ:
Bucuresti
Localitate:
Sector 4
Adresa:
Bucureşti, str. Panselelor nr. 3, bl. 173, sc. 2, et. 4, sector 4
Nr. dosar:
315/2014
Data licitației
01 august 2018

vânzarea la licitaţie publică a imobilului reprezentat de APARTAMENTUL NR. 38, situat în Bucureşti, str. Panselelor nr. 3, bl. 173, sc. 2, et. 4, sector 4, identificat cu număr cadastral 216247-C1-U33, întabulat în cartea funciară nr. 216247-C1-U33 a Sectorului 4 Bucureşti compus din 2 camere şi dependinţe (bucătărie, baie, debara, cămară, vestibule, sas), decomandat, în suprafaţă utilă de 47,16 mp, şi balcon în suprafaţă de 2,93 mp, suprafaţa utilă totală fiind de 50,09 mp, împreună cu o cotă indiviză de 0,92% din părţile şi dependinţele comune ale blocului şi cu terenul aferent în suprafaţă de 7,37 mp atribuit în folosinţă

Alte licitații

Imobil identificat prin Cartea Funciară nr. 20025 a comunei/ oraşului/ municipiului Suhaia, jud.
RON
133.669.963
imobilul identificat prin Cartea Funciară 209463 a comunei/ oraşului/ municipiului București,
RON
12.405.117