Apartament 2 camere + dependinte
RON
206.687

Aceasta licitatie a expirat
Preț:
206.687 RON
Tip:
Apartament
Județ:
Bucuresti
Localitate:
București
Adresa:
București, Prelungirea Ghencea nr. 171, et. 5, sector 6
Nr. dosar:
223/2017
Data licitației
07 noiembrie 2018

Imobil identificat prin Cartea Funciară nr. 212198-C1-U65 a comunei/ oraşului/ municipiului București, sectorul 6 şi numărul cadastral 212198-C1-U65, situat în București, Prelungirea Ghencea nr. 171, et. 5, sector 6, compus din APARTAMENT  NR. 33, compus din 2 camere plus dependințe, confort 1, semidecomandat, cu suprafața utilă de 53.68 mp. + balcon (curte engleza) – 40,70 mp, împreună cu cota indiviză de 2,35% din părțile și dependințele comune ale clădirii, cota de 18,03 mp., din suprafața terenului aferent, cota indiviză de 3,29 m.p., din drumul de servitute identificat cu nr. cadastral 8904, întabulat in Cartea Funciară nr. 76126/36, a Sectorului 6 Bucureşti.

Alte licitații

Imobil identificat prin Cartea Funciară nr. 200885 a municipiului Bucureşti Sector 5 şi numărul
RON
41.371
Vânzarea la licitaţie publică a imobilului identificat prin Cartea Funciară nr. 3261 a comunei/
RON
468.900