apartament 2 camere + dependinte
RON
70.308

Aceasta licitatie a expirat
Preț:
70.308 RON
Tip:
Apartament
Județ:
Bucuresti
Localitate:
București
Adresa:
București, Str. Petrachesti nr. 24, bl. 1, cam. 212 și 213, sector 6
Nr. dosar:
71/2012
Data licitației
05 octombrie 2017

COTA de ½ din dreptul de proprietate asupra imobilului de tip apartament de 2 camere plus dependinţe, confort 2, semidecomandat, în suprafaţă utilă de 42,04 m.p. şi o suprafaţă totală de 42,04 m.p. situat în București, Str. Petrachesti nr. 24, bl. 1, cam. 212 și 213, sector 6, înscris în Cartea Funciară nr. 222887-C1-U5 a municipiului București – Sector 6, identificat cu nr. cadastral 222887-C1-U5, cota parte indiviză din părţile şi dependinţele comune ale clădirii şi cota indiviză echivalentă suprafeţei de 25,80 m.p. din terenul pe care se află edificată clădirea, dat în folosinţă pe perioada existenţei clădiri

Alte licitații

vânzarea la licitaţie publică a imobilului identificat prin Cartea Funciară nr. 205440 a
RON
1.043.750
1) imobilele teren intravilan şi îmbunătăţiri aduse lor în suprafaţă de 13.259 m.p. situat
RON
1.026.630