Apartament- 2 camere – Bucuresti
RON
178.957

Aceasta licitatie a expirat
Preț:
178.957 RON
Tip:
Apartament
Județ:
Bucuresti
Localitate:
București
Adresa:
Bucureşti. Str. Prevederii nr. 23, bl. G16, sc. A, et. 2, sector 3
Nr. dosar:
929/2013
Data licitației
24 februarie 2020

Vânzarea la licitaţie publică a imobilului APARTAMENTUL NR. 10, situat in Bucureşti. Str. Prevederii nr. 23, bl. G16, sc. A, et. 2, sector 3, identificat cu număr cadastral 221648-C1-U20, înscris în Cartea Funciară nr. 221648-C1-U20 a Sectorului 3 Bucureşti, compus din 2 (două) camere şi dependinţe (bucătărie, baie, debara, hol), confort 1, decomandat, în suprafaţă utilă de 41,71 m.p., plus balcon = 3,27 m.p., rezultând o suprafaţă totală de 44,98 m.p., împreună cu cota indiviză de 0,61%, aferentă apartamentului, din părţile de folosinţă comună ale imobilului precum şi cota de 8,00 m.p. din terenul pe care se află edificat blocul, dat în folosinţă pe perioada existenţei clădirii, identificat conform anexei II, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare.

Alte licitații

Vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în com. Dascălu, str. Independenţei nr. 1A,
RON
1.566.799
Vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în com. Petrăchioaia, str. Măineasca nr.
RON
2.693.541