APARTAMENT 2 CAMERE
RON
242.964

Aceasta licitatie a expirat
Preț:
242.964 RON
Tip:
Apartament
Județ:
Bucuresti
Localitate:
București
Adresa:
Bucureşti, str. Ioniţă Cegan nr. 1, bl. P17, sc. 1, et. 7, sector 5
Nr. dosar:
35/2017
Data licitației
07 februarie 2018

APARTAMENT NR. 29, situat in Bucureşti, str. Ioniţă Cegan nr. 1, bl. P17, sc. 1, et. 7, sector 5, confort 1, semidecomandat, identificat cu număr cadastral 225407-C1-U52, întabulat în cartea funciară nr. 225407-C1-U52 a Sectorului 5 Bucureşti, compus din 2 camere de locuit şi dependinţe (bucătărie, baie, hol, hol), în suprafaţă utilă de 50,54 mp (51,28 mp conform actelor de proprietate), plus balcon = 3,00 mp rezultând o suprafaţă totală de 53,54 mp, împreună cu cota parte de 207/10000 (2,07 %) aferentă apartamentului din părţile de folosinţă comună ale imobilului, împreună cu cota parte de 801/100 de teren aferent apartamentului, respectiv suprafaţa indiviză de 8,01 mp, din terenul pe care se află edificată clădirea, atribuit în folosinţă pe durata existenţei construcţiei,

Alte licitații

vânzarea la licitaţie publică a imobilului identificat prin Cartea Funciară nr. 219840-C1-U6 a
RON
256.410
1              Scaune cu mâner             2             
RON
163.872