apartament 2 camere
RON
176.880

Aceasta licitatie a expirat
Preț:
176.880 RON
Tip:
Apartament
Județ:
Bucuresti
Localitate:
Sector 4
Adresa:
Bucureşti, bd. Constantin Brâncoveanu nr. 116, bloc M2/3, scara 1, et.4, ap.22, sector 4
Nr. dosar:
575/2017
Data licitației
25 octombrie 2017

vânzarea la licitaţie publică a imobilului identificat prin Cartea Funciară nr. 216532-C1-U178 a comunei/ oraşului/ municipiului Bucureşti, sector 4 şi numărul cadastral 216532-C1-U178, situat în Bucureşti, bd. Constantin Brâncoveanu nr. 116, bloc M2/3, scara 1, et.4, ap.22, sector 4, compus din apartament compus din 2 camere şi dependinţe, cu o suprafaţă totală de 38,33 m.p., cota parte indiviză de 0,26% din părţile şi dependinţele comune ale imobilului-bloc, împreună cu terenul indiviz aferent de 5,77 m.p. atribuit în folosinţă.

Alte licitații

Imobilul reprezentat de cota de ¾ din dreptul de proprietate din imobilul reprezentat de terenul
RON
104.747
Imobilul situat în Localitatea Frumusani, sat Orasti, tarlaua 29/2, parcel 26/1, Judetul Calarasi,
RON
17.664