APARTAMENT 1 CAMERA BUCURESTI
RON
155.276

Aceasta licitatie a expirat
Preț:
155.276 RON
Tip:
Județ:
Localitate:
Adresa:
Bucuresti, str. Liniei, nr. 13-15, bloc 15-16, sc. 2, et. 1, ap. 56 sector 6
Nr. dosar:
453/2019
Data licitației
02 decembrie 2019

imobil situat în Bucuresti, str. Liniei, nr. 13-15, bloc 15-16, sc. 2, et. 1, ap. 56 sector 6, compus din 1 (una) camera si dependinte (bucatarie, hol, camera, bucatarie, logie), cu o suprafata utila de 26,98 mp si o suprafata totala de 29,07 mp din actele de proprietate si masuratorile cadastrale, impreuna cu cota parte indiviza din partile si dependintele comune ale imobilului, care prin natura si destinatia lor sunt in folosinta comuna a tuturor coproprietarilor si teren aferent in suprafata de 9,29 mp, inscrs in Cartea Funciara a localitatii Bucuresti, sector 6, sub nr. 222025-C1-U34 (nr. CF vechi 13406) avand numar cadastral 222025-C1-U34 (nr. cadastral vechi 20/56)

Alte licitații

Vânzarea la licitaţie publică a cotei de ½ din imobilul situat în Bucuresti, str. Amurgului,
RON
31.941
FILTRE Nr crt Fabricant Cod Cantitate (buc) 1 BALDWIN PT 8939 1 2 BALDWIN BF
RON
130.807