APARTAMENT 1 CAMERA
RON
59.262

Aceasta licitatie a expirat
Preț:
59.262 RON
Tip:
Apartament
Județ:
Bucuresti
Localitate:
Sector 4
Adresa:
Bucureşti, str. Drumul Cretestilor nr. 15, bl. B, sc. 1, et. 3, sector 4
Nr. dosar:
45/2019
Data licitației
30 martie 2020

imobil- APARTAMENT NR. 60, situat în Bucureşti, str. Drumul Cretestilor nr. 15, bl. B, sc. 1, et. 3, sector 4, având număr cadastral/topografic 217623-C1-U18, înscris în Cartea Funciară numărul 217623-C1-U18 a localității Sector 4 Bucureşti, compus din 1 camera si dependinte, cu o suprafata utila de 11,20 m.p., impreuna cu cota indiviza de 0,43% din partile si dependintele comune ale imobilului bloc, precum si cota parte indiviza de 0,43%, echivalentă suprafeţei de 2,67 m.p., din terenul aferent imobilului bloc

Alte licitații

Vânzarea la licitaţie publică a următoarelor imobile, proprietatea debitorului GIURGIU
RON
4.552
➢hală pentru bazine acvacultură, spații administrative și depozitare cu regim de înălțime
RON
2.229.753