4 Apartamente + garaj Bucuresti
RON
2.736.405

Aceasta licitatie a expirat
Preț:
2.736.405 RON
Tip:
Apartament
Județ:
Bucuresti
Localitate:
Sector 1
Adresa:
Bucureşti, str. Av. Dumitru Darian nr. 5, sector 1
Nr. dosar:
154/2016
Data licitației
05 decembrie 2017

vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în Bucureşti, str. Av. Dumitru Darian nr. 5, sector 1 compus din teren în suprafaţă totală de 219,60 m.p. (conform măsurătorilor cadastrale) sau de 220 m.p. (conform actelor de proprietate) cu destinaţie intravilan şi locuinţă multifamilială (apartamentată) în suprafaţă construită la sol de 144,5 m.p. cu regim de înîlţime P (demisol înalt) +1E+M cu o arie utilă de circa 329,35 m.p. cu o arie interioară de circa 353,62 m.p. şi suprafaţă construită desfăşurată de cca 414,5 m.p. ( arii conform măsurătorilor cadastrale, documentelor şi extrasului de carte funciară) urmarite silit reprezentate de:
 apartament situat în Bucureşti, str. Av. Dumitru Darian nr. 5, sector 1, aflat la demisol identificat cu număr cadastral 250931-C1-U2 ( număr cadastral vechi 1459/-1;2 ) înscris în Cartea Funciară nr. 250931-C1-U2 ( nr. CF vechi 33953_2) a sectorului 1 Bucureşti compus din cabinet, vestiar, microlaborator, hol 1, hol 2, wc serviciu şi casa scării cu o suprafaţă utilă de 45,46 m.p. şi cu o suprafaţă totală de 50,76 m.p. împreună cu cota parte indiviză din părţile şi dependinţele comune ale întregului imobil-bloc, care prin natura lor sunt în folosinţa comună, perpetuă şi forţată a tuturor coproprietarilor precum şi dreptul de proprietate asupra terenului aferent apartamentului în suprafaţă indiviză de 14 m.p. ce reprezintă cota parte indiviză din terenul întregului imobil bloc atribuit în proprietate în suprafaţă de 220 m.p. proprietatea debitorilor CRIŞAN GEORGEL, cu domiciliul în Bucureşti, str. Lt. Com. Av. Dumitru Darian nr. 5, sector 1 şi CRIŞAN CALINA-NATALIA, cu domiciliul în Bucureşti, str. Lt. Com. Av. Dumitru Darian nr. 5, sector 1;
 garaj aflat la demisol, situat în Bucureşti, str. Av. D. Darian nr. 5, sector 1, compus din o încăpere cu o suprafaţă de 16 m.p., cu acces direct din str. General Aviator Andrei Popovici ( fostă Astrilor) identificat cu număr cadastral 250931-C1-U3 înscris în Cartea Funciară nr. 250931-C1-U3 a localităţii Bucureşti, Sector 1, împreună cu cota parte indiviză din părţile şi dependinţele comune ale întregului imobil-bloc care prin natura lor sunt în folosinţa comună, perpetuă şi forţată a tuturor coproprietarilor precum şi dreptul de proprietate asupra terenului aferent apartamentului în suprafaţă indiviză de 10 m.p. (conform actului de proprietate) ce reprezintă cota parte indiviză din terenul întregului imobil bloc atribuit în suprafaţă de 220 m.p. proprietatea debitorilor CRIŞAN GEORGEL, cu domiciliul în Bucureşti, str. Lt. Com. Av. Dumitru Darian nr. 5, sector 1 şi CRIŞAN CALINA-NATALIA, cu domiciliul în Bucureşti, str. Lt. Com. Av. Dumitru Darian nr. 5, sector 1
 apartament situat în Bucureşti, str. Av. Dumitru Darian nr. 5, sector 1, aflat la parter identificat cu număr cadastral 250931-C1-U4 ( număr cadastral vechi 1459/0;1 ) înscris în Cartea Funciară nr. 250931-C1-U4 ( nr. CF vechi 33953_3 ) a sectorului 1 Bucureşti compus din cameră, salon, bibliotecă, bucătărie, spălătorie, baie, dressing, hol, dining, debara, hol, scară acces şi casa scăriii cu o suprafaţă utilă de 116,80 m.p. şi cu o suprafaţă totală de 129,06 m.p. împreună cu cota parte indiviză din părţile şi dependinţele comune ale întregului imobil-bloc, care prin natura lor, sunt în folosinţa comună perpetuă, şi forţată a tuturor coproprietarilor precum şi dreptul de proprietate asupra terenului aferent apartamentului ce reprezintă cota parte indiviză de 82 m.p. din terenul întregului imobil-bloc atribuit în proprietate, în suprafaţă de 220 m.p., proprietatea debitorilor CRIŞAN GEORGEL, cu domiciliul în Bucureşti, str. Lt. Com. Av. Dumitru Darian nr. 5, sector 1 şi CRIŞAN CALINA-NATALIA, cu domiciliul în Bucureşti, str. Lt. Com. Av. Dumitru Darian nr. 5, sector 1
 apartament situat în Bucureşti, str. Av. Dumitru Darian nr. 5, sector 1, aflat la mansardă situat în Bucureşti, str. Av. D. Darian nr. 5, et. M, sector 1 compus din 4 (patru) camere şi dependinţe în suprafaţă utilă de 100,21 m.p. şi terasă neacoperită în suprafaţă utilă de 18,95 m.p., totalizând o suprafaţă totală de 124,45 m.p. identificat cu număr cadastral 250931-C1-U5 înscris în Cartea Funciară nr. 250931-C1-U5 a localităţii Bucureşti, Sector 1 împreună cu cota parte indiviză de 67/1(conform actului de proprietate) din părţile şi dependinţele comune ale întregului imobil-bloc, care prin natura lor sunt în folosinţa comună perpetuă şi forţată a tuturor coproprietarilor precum şi dreptul de proprietate asupra terenului aferent apartamentului în suprafaţă indiviză proprietatea debitorilor CRIŞAN GEORGEL, cu domiciliul în Bucureşti, str. Lt. Com. Av. Dumitru Darian nr. 5, sector 1 şi CRIŞAN CALINA-NATALIA, cu domiciliul în Bucureşti, str. Lt. Com. Av. Dumitru Darian nr. 5, sector 1
 apartament situat în Bucureşti, str. Av. Dumitru Darian nr. 5, sector 1, demisol, compus din 2 camere situat in Bucureşti, str. Av. D. Darian nr. 5, sector 1 identificat cu număr cadastral 250931-C1-U1 înscris în Cartea Funciară 250931-C1-U1 a localităţii Bucureşti Sector 1 împreună cu cota parte indiviză din părţile şi dependinţele comune ale întregului imobil-bloc, care prin natura lor sunt în folosinţa comună, perpetuă şi forţată a tuturor coproprietarilor precum şi dreptul de proprietate asupra terenului aferent apartamentului ce reprezintă cota parte indiviză din terenul întregului imobil bloc, în suprafaţă de 220 m.p. atribuit în proprietatea debitorului ARHIPRO S.R.L., descris conform anexei I, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare.

Alte licitații

Imobil identificat prin Cartea Funciară nr. 51386 a localității Jilava şi numărul cadastral
RON
1.581.646
Imobil identificat prin Cartea Funciară nr. 100027 a localităţii Bragadiru şi numărul
RON
455.886