Terenuri cu destinaţia intravilan, GANEASA
RON
444.883

Aceasta licitatie a expirat
Preț:
444.883 RON
Tip:
Teren
Județ:
Ilfov
Localitate:
Găneasa
Adresa:
com. Găneasa, sat Piteasca, tarla 43, parcela 145/43, judeţul Ilfov; com. Găneasa, sat Piteasca, tarla 43, parcelele 145/17, 1145/18, 145/19, judeţul Ilfov
Nr. dosar:
1479/2013
Data licitației
17 septembrie 2020

vânzarea la licitaţie publică a următoarelor imobile, proprietatea debitorului ASTA PRO INVEST S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Baia de Aramă nr. 1, corp C1, etaj 1, biroul nr. 27, sector 2, respectiv:

  1. teren cu destinaţia intravilan, în suprafaţă de 61.616 m.p., conform măsurătorilor cadastrale (61.900 m.p., conform actelor de proprietate), situat în com. Găneasa, sat Piteasca, tarla 43, parcela 145/43, judeţul Ilfov, identificat cu număr cadastral 50568, întabulat în Cartea Funciară nr. 50568 a localităţii Găneasa, judeţul Ilfov,
  2. teren cu destinaţia intravilan, în suprafaţă de 92.278 m.p., conform măsurătorilor cadastrale (93.346 m.p. conform actelor de proprietate), situat în com. Găneasa, sat Piteasca, tarla 43, parcelele 145/17, 1145/18, 145/19, judeţul Ilfov, identificat cu număr cadastral 50050, întabulat în Cartea Funciară nr. 50050 a localităţii Găneasa, judeţul Ilfov.

Alte licitații

Vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în com. Dascălu, str. Independenţei nr. 1A,
RON
1.566.799
Vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în com. Petrăchioaia, str. Măineasca nr.
RON
2.693.541