1 camera de locuit şi dependinţe, confort 1, decomandat
RON
181.664

Aceasta licitatie a expirat
Preț:
181.664 RON
Tip:
Garsonieră
Județ:
Bucuresti
Localitate:
București
Adresa:
Bucureşti, Şos. Mihai Bravu nr.132, bl.D22, sc.A, et.8, sector 2
Nr. dosar:
119/2017
Data licitației
21 iulie 2017

apartamentul nr. 30 situat în Bucureşti, Şos. Mihai Bravu nr.132, bl.D22, sc.A, et.8, sector 2, înscris în Cartea Funciară nr. 226756-C1-U22 a localităţii Bucureşti, sector 2 şi identificat cu nr. cadastral 226756-C1-U22, compus din 1 camera de locuit şi dependinţe, confort 1, decomandat, având o suprafaţă utilă de 35,99 mp, plus balcon de 3,45 mp, cu o suprafaţă totală de 39,44 mp, împreună cu cota parte de 1,03% aferentă apartamentului din suprafaţa de folosinţă comună a imobilului şi cu cota parte de teren în suprafaţă de 8,71 mp aferent apartamentului

Alte licitații

vânzarea la licitaţie publică a imobilului APARTAMENT NR. 4 situat în Bucureşti, str. Corneliu
RON
378.100
1. APARTAMENT NR. 17 (J 8-2), situat în Bucureşti, str. Dinu Vintilă nr. 6B, tronson 1 (scara
RON
1.242.126