Licitații
Preț:
50000 - 600000

Anunțuri licitații

Vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat in Municipiul Calarasi, str. Luceafarului, nr. 5, bl. E9(12), sc. C, et. 4, ap. 9, judetul Calarasi, compus din apartament cu 3 camere, plus
Data licitatiei: 16 iulie 2020
RON
159.588
Vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat in Municipiul Calarasi, Prel. Bucuresti, nr. 18, bl. M4 (A1), sc. A, et. 4, ap. 20, judetul Calarasi, compus din apartament cu 4 camere, plus
Data licitatiei: 16 iulie 2020
RON
217.620
Vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în Voluntari, str. Drumul Bisericii nr. 50, lot JB9, jud. Ilfov, înscris în Cartea Funciară nr. 109152 a localității Voluntari,
Data licitatiei: 16 iulie 2020
RON
919.961
Vânzarea la licitaţie publică a imobilelor situate în Ciorogârla, jud. Ilfov, tarlaua 23/5, parcela 9, 10, 11 și 23/5/12, compuse din: - teren extravilan în suprafață de 450 m.p – lotul
Data licitatiei: 15 iulie 2020
RON
31.468
Vânzarea la licitaţie publică a imobilului APARTAMENT NR. 86, situat în Târgovişte, B-dul. Independenţei nr. 30, bl. 1 (UPET), et. 3, jud. Dâmboviţa, identificat cu nr. cad. 70740-C1-U48,
Data licitatiei: 13 iulie 2020
RON
61.993
Imobil - lotul nr. 6 reprezentat de terenul arabil in suprafata de 774 m.p. situat in Popesti Leordeni, tarla 53/7, parcela 41, jud. Ilfov, identificat cu numar cadastral 102689 inscris in Cartea
Data licitatiei: 15 iulie 2020
RON
243.383
imobil situat în comuna Corbeanca, sat Ostratu, Cartierul Paradisul Verde, B-dul. Paradisul Verde nr. 23, jud. Ilfov, tarla 39, parcela A128, lotul 24, compus din teren intravilan în suprafaţă de
Data licitatiei: 28 iulie 2020
RON
583.721
vânzarea la licitaţie publică a imobilului, situat în intravilanul com. Glina, sat Glina, str. Parcului F.N., jud. Ilfov, tarla 33/2, parcela 17, compus din teren în suprafaţă de 1.100 m.p.
Data licitatiei: 13 iulie 2020
RON
73.934
vânzarea la licitaţie publică a imobilului teren în suprafaţă de 4.146 m.p., cu destinaţie extravilan, categoria de folosinţă arabil, situat în com. Snagov, sat Tâncăbeşti, tarla 253,
Data licitatiei: 13 iulie 2020
RON
167.006
Vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în Cornetu, Şos. Alexandriei nr. 197 (fosta str.Carierei nr. 9), judeţ Ilfov, întabulat în cartea Funciară nr. 51943 a localității
Data licitatiei: 13 iulie 2020
RON
504.922