Licitații
Preț:
50000 - 600000

Anunțuri licitații

Imobil identificat prin Cartea Funciară nr. 20025 a comunei/ oraşului/ municipiului Suhaia, jud. Teleorman şi numărul cadastral 20025, situat în com. Suhaia, jud. Teleorman, Tarla 62, Parcela
Data licitatiei: 05 noiembrie 2018
RON
133.669.963
imobilul identificat prin Cartea Funciară 209463 a comunei/ oraşului/ municipiului București, sector 6 şi numărul cadastral 209463, situat în București, str. Drumul Valea Calmatuiului, nr.
Data licitatiei: 06 noiembrie 2018
RON
12.405.117
Imobil identificat prin Cartea Funciară nr. 223764  a comunei/ oraşului/ municipiului Bucuresti, sector 3 şi numărul cadastral 223764, situat în Bucureşti, str. Victor Brauner nr. 34 - 38
Data licitatiei: 31 octombrie 2018
RON
23.649.238
vânzarea la licitaţie publică a imobilului identificat prin Cartea Funciară nr. 226262-C1-U149 a municipiului Bucuresti, Sector 2 şi numărul cadastral 226262-C1-U149, situat în Bucureşti,
Data licitatiei: 31 octombrie 2018
RON
339.954
vânzarea la licitaţie publică a imobilului identificat prin Cartea Funciară nr. 223713 - C1 - U60 a sectorului 5 București (nr. vechi 35568) şi numărul cadastral 223713 - C1 - U60 (număr
Data licitatiei: 30 octombrie 2018
RON
375.970
vânzarea la licitaţie publică a imobilului identificat prin Cartea Funciară nr. 217588-C1-U27 a municipiului Bucureşti sector 4 şi numărul cadastral 217588-C1-U27, situat în Bucureşti, Şos.
Data licitatiei: 31 octombrie 2018
RON
277.698
Imobilul situat în Localitatea Frumusani, sat Orasti, tarlaua 29/2, parcel 26/1, Judetul Calarasi, identificat cu număr cadastral 10834 şi întabulat în Cartea Funciară nr. 10834 a localităţii
Data licitatiei: 30 octombrie 2018
RON
13.248
Imobilului identificat prin Cartea Funciară nr. 23481 a localității Fundulea şi numărul cadastral 23481, situat în Fundulea, str. 22 Decembrie nr. 137, jud. Călărași, compus din teren în
Data licitatiei: 26 octombrie 2018
RON
57.210
vânzarea la licitaţie publică a imobilului identificat prin Cartea Funciară nr. 213116-C2-U33 a municipiului Sector 1, Bucureşti şi numărul cadastral 213116-C2-U33, situat în Bucureşti, str.
Data licitatiei: 09 noiembrie 2018
RON
1.037.925
vânzarea la licitaţie publică a imobilului identificat prin Cartea Funciară nr. 31739-C1-U7 a oraşului Mihailesti şi numărul cadastral 31739-C1-U7, reprezentat de apartament nr.3 situat în
Data licitatiei: 07 noiembrie 2018
RON
85.987