Licitații
Preț:
50000 - 600000

Anunțuri licitații

imobilului TEREN în suprafaţă de 13.671 m.p., situat în Vasilaţi, tarla 133/2, parcela 18, jud. Călărași, având număr cadastral/topografic 500, înscris în Cartea Funciară numărul 240 a
Data licitatiei: 09 iunie 2020
RON
100.367
Vânzarea la licitaţie publică a imobilului: ➢ teren intravilan în suprafață de 12.550 m.p și ➢ clădiri industrial agricole și construcții speciale (fermă agricolă) în suprafață
Data licitatiei: 10 iunie 2020
RON
5.138.734
Imobil situat în Bucureşti, str. Rodului nr. 13A, sector 1, identificat cu număr cadastral 265863, întabulat în Cartea Funciară nr. 265863 a Sectorului 1 Bucureşti, compus din teren în
Data licitatiei: 09 iunie 2020
RON
385.114
1) imobil situat in Alexandria, str. Dunării, nr. 201, județ Teleorman, întabulat în Cartea Funciară nr. 24341 a Municipiului Alexandria, compus din teren în suprafaţă de 1.582 mp şi
Data licitatiei: 02 iunie 2020
RON
744.608