Apartament 2 camere Bucuresti - sector 3
144714 RON

◄ Înapoi
  • Preț: 144714 RON
  • Județ: București
  • Sector: 3
  • Adresa: str. Cozla nr. 3, bl. B1b, sc. 3, et. 10, ap. 131
  • Număr dosar: 1432/2012
  • Data licitatiei: 16.09.2013
  • Vizualizari: 740

Descriere

vânzarea la licitaţie publică a imobilului APARTAMENT NR. 131, situat în Bucureşti, str. Cozla nr. 3, bl. B1b, sc. 3, et. 10, sectorul 3, identificat cu nr. cadastral 1267/131 înscris în Cartea Funciară nr. 62337 a localităţii Bucureşti, sector 3, compus din 2 (două) camere de locuit şi dependinţe (bucătărie, baie, vestibule, cămară, oficiu, debara, logie = 5,15 m.p.) cu o suprafaţă utilă de 44,38 m.p. conform actelor de proprietate, respectiv o supafaţă utilă de 45,07 m.p. şi o suprafaţă totală de 50,22 m.p. conform măsurătorilor cadastrale împreună cu cota indiviză de 0,19 % din părţile şi dependinţele comune ale imobilului care prin natura şi destinaţia lor sunt în coproprietatea perpetuă şi forţată a tuturor coproprietarilor, precum şi cu dreptul de folosinţă pe toată durata existenţei construcţiei asupra terenului în suprafaţă de 4,60 m.p. aferent apartamentului, reprezentând cotă indiviză de teren din suprafaţa totală de teren pe care este construit întregul imobil bloc, identificat cu număr cadastral 1267/131 şi întabulat în Cartea Funciară nr. 62337 a localităţii Bucureşti Sector 3
Publicație de vânzare Descrierea proprietății

Detalii

  • Tip: apartament
  • Număr camere: 2
  • Suprafața: 45 m2

Poziționare pe hartă


Pentru a solicicta informații suplimentare cu privire la această proprietate și la participarea la licitație, vă rugăm să completați formularul de mai jos: